Modernizacja przedszkola w Małym Rudniku - Realizacja 2015

Budynek pod ochroną Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

 

Lokalizacja: Mały Rudnik 

Inwestor: Gmina Grudziądz