Lista realizacji

 • Przebudowa budynku Konsulatu Generalnego RP w Kopenhadze
 • Przebudowa Domu studenckiego nr IX w Łodzi
 • Budowa zespołu szkolnego z salą gimnastyczną przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku.
 • Termomodernizacja z przebudową, nadbudową i rozbudową budynku przy ul. Chodkiewicza 32 w Bydgoszczy: część wysoka dla Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy oraz część niska dla Centrum Dowodzenia Policji wraz z infrastrukturą towarzyszącą i budową wolnostojącego masztu.
 • Rozbudowa Biblioteki Uczelnianej Akademii Pomorskiej w Słupsku.
 • Budowa lodowiska krytego w Bydgoszczy.
 • Rozbudowa budynku przedszkolnego o salę gimnastyczną, pomieszczenia socjalne z zapleczem i sale dydaktyczne w Gdańsku Osowej.
 • Koncepcja przebudowy Domu Studenckiego nr 13 z adaptacją parteru na przedszkole dla dzieci pracowników i studentów Politechniki Gdańskiej.
 • Budowa hali lekkoatletycznej oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury na terenie kompleksu sportowego ZAWISZA w Bydgoszczy.
 • Termomodernizacja i przebudowa infrastruktury technicznej budynku Zespołu Szkół nr 9 w Bydgoszczy.
 • Termomodernizacja i przebudowa infrastruktury technicznej budynku Przedszkola  nr 20 w Bydgoszczy.
 • Remont pokoi wraz z przyległymi łazienkami wraz z klatką schodową w Szpitalu Uzdrowiskowym nr IV w Ciechocinku.
 • Remont pokoi wraz z przyległymi łazienkami w Szpitalu Uzdrowiskowym nr I w Ciechocinku.
 • Adaptacja części przyziemia stadionu PGE ARENA na funkcje magazynowe w Gdańsku.
 • Projekt hali widowiskowo-sportowej w Rudzie.
 • Przebudowa Centralnej Sterowni dla Zarządzania Systemem Dostawy Paliwa oraz prace remontowe w bazie PETROLOT w Warszawie związane z relokacją wytypowanych pomieszczeń z budynków B i D do nowych lokalizacji.
 • Książka Standardów Budowlanych Strefy Back Office Banku PKO BP S.A.
 • Zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjno-magazynowego na funkcje przedszkola niepublicznego w Bydgoszczy.
 • Przebudowa  i remont pomieszczeń Szpitala Uzdrowiskowego nr IV w Ciechocinku.
 • Budowa drogi przeciwpożarowej i miejsc postojowych dla Szpitala Uzdrowiskowego nr IV w Ciechocinku.
 • Projekt przebudowy i remontu Oddziału Balneologii Szpitala Uzdrowiskowego nr IV w Ciechocinku.
 • Koncepcja przebudowy pomieszczeń w Bibliotece Głównej Politechniki Gdańskiej w celu zwiększenia dostępności usług biblio­tecznych i informacyjnych dla mieszkańców Trójmiasta i Pomorza oraz remontu holu wejściowego wraz z korytarzami bocz­nymi w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej.
 • Przebudowa i remont budynku XVII-wiecznej Wozowni Zespołu dworu Miejskiego przy ul.Podgarbary w Gdańsku.
 • Rozbudowa budynku przy ulicy Via Monte Rosa 6 w Mediolanie na potrzeby Konsulatu Generalnego RP.
 • Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na Oddział Przedszkolny w Małym Rudniku.
 • Budowa budynku stacji transformatorowej z agregatorownią oraz liniami kablowymi 15 i 0,4kv w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu.
 • Przebudowa lokalu przy ul. Konopnickiej 29 w Toruniu na potrzeby rodzinnego domu dziecka.
 • Przebudowa lokalu przy ul. Mickiewicza 58 w Toruniu na potrzeby rodzinnego domu dziecka.
 • Przebudowa lokalu przy ul. Konopnickiej 13 w Toruniu na potrzeby rodzinnego domu dziecka.
 • Program funkcjonalno-użytkowy w zakresie modernizacji pięter II-V Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu.
 • Budowa budynku z pomieszczenia dla osób zatrzymanych i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeź­nie.
 • Projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku produkcyjno-magazynowego na przedszkole niepubliczne „Mały Radzyń” przy ul. Nakielskiej w Bydgoszczy.
 • Projekt przebudowy budynku jednorodzinnego przy ul. Grajewskiej w Bydgoszczy.
 • Remont zaplecza kynologicznego w Wąbrzeźnie.
 • Przebudowa i remont pomieszczeń w budynku Poczty Polskiej przy ul. Jagiellońskiej w Bydgoszczy.
 • Projekt wnętrz wraz z wytycznymi branżowymi pod funkcje komercyjne dla Dworca Warszawa Śródmieście w Warszawie.
 • Remont alejek spacerowych wzdłuż Tężni w Ciechocinku.
 • Iluminacja kościoła pow. Chrystusa Króla przy ul. Bażyńskich 19 w Toruniu.
 • Przebudowa budynku stacji hydrologiczno-meteorologicznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz sieci elektroener­getycznych i teletechnicznych.
 • Przebudowa pomieszczeń budynku Orlen KiA Wydział Ekstrakcji w Płocku.
 • Rozbudowa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.
 • Projekt termomodernizacji Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. Gene­rała Stanisława Maczka w Bydgoszczy.