Przebudowa XVII-wiecznej Wozowni Zespołu Dworu Miejskiego