Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 9

Lokalizacja: Bydgoszcz

Inwestor: Miasto Bydgoszcz