Przebudowa pomieszczeń Szpitala Uzdowiskowego nr IV