Przebudowa pomieszczeń Szpitala Uzdrowiskowego nr IV w Ciechocinku